Apostila este un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției. Aplicarea apostilei are ca scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Începând cu data de 26 Noiembrie 2010, Camera Notarilor Publici București (CNPB) aplică apostila pe traducerea actelor oficiale. Pentru aplicarea apostilei la Camera Notarilor Publici București, pe traducerea legalizată a unui act oficial, legalizarea notarială trebuie efectuată la un birou notarial din București.