Documente necesare

 • Imputernicire auto pentru calatorie in Turcia
 • Imputernicire persoane juridice Turcia
 • Declaratie persoane fizice

ÎMPUTERNICIRE AUTO PENTRU CĂLĂTORIE ÎN TURCIA

În cazul în care călătoriți în Turcia cu un autovehicul, condus de către o altă persoană decât proprietarul acestuia, intrarea în Turcia va fi permisă de către Autoritățile vamale numai după prezentarea următoarelor documente:

 • Documentele autovehiculului, inclusiv asigurarea internațională tip carte verde;
 • Împuternicire (declarație), tradusă în limba turcă, din partea proprietarului autoturismului (persoană fizică sau juridică), pentru a putea conduce autoturismul respectiv din România în Turcia şi retur. 

Există două variante de lucru pentru împuternicirea dvs.:

 1. TRADUCERE LEGALIZATĂ LA CONSULATUL TURCIEI:

Consulatul Turciei legalizează semnătura traducătorului (autorizat de Ministerul Justiției) care traduce actul dvs. de împuternicire în limba turcă.

Este o variantă simplificată care se practică foarte des datorită costurilor mai reduse şi formalităților mai simple de preluare/prelucrare. Concret, este mai ieftin şi mai simplu pentru dvs., iar la final aveți un act care este acceptat la vama turcă fără probleme.

În funcție de situație, puteți descărca de pe site-ul nostru modelul de împuternicire/declarație care se pretează situației dvs. Astfel:

Dacă mașina aparține unei persoane juridice, puteți descărca modelul de împuternicire pe care va trebui să îl completați cu toate datele firmei, ale persoanei/persoanelor împuternicite şi, nu în ultimul rând ale mașinii.

Dacă maşina aparţine unei persoane fizice, puteţi descărca modelul de declaraţie pe care va trebui să îl completaţi cu datele proprietarului maşinii, ale persoanei/persoanelor împuternicite şi cu datele maşinii.

Vă rugăm ca să acordaţi o atenţie deosebită datelor introduse, deoarece dacă acestea sunt introduse greşit, tot aşa vor apărea şi în traducere.

Dacă maşina este în leasing, puteţi să ne transmiteţi împuternicirea emisă de firma de leasing pentru a urma procedura traducerii şi legalizării la Consulatul Turciei.

Cost total: 160 lei + taxa consulară percepută de Consulatul Turciei de 17 Euro.

SAU

 1. TRADUCERE LEGALIZATĂ NOTARIAL ŞI APOSTILATĂ:

Este vorba de modalitatea corectă de prelucrare a unui act românesc pentru ca acesta să fie valabil în afara ţării. Poziţia oficială apare pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (la capitolul Condiţii privind traficul auto) şi se referă la următoarele proceduri:

 1. autentificare sau dată certă la notariat (onorariul notarial se plăteşte direct la notariat)
 2. traducere autorizată în limba turcă (55 lei/pagina cu 200 de caractere cu spaţii)
 3. legalizarea notarială a traducerii (onorariul notarului – de regulă 30 lei +TVA)
 4. Apostilarea traducerii prin Camera Notarilor Publici (100 lei)

Cost total: 165 + 35,7 + 100 = 300,7 lei

 Opțiunea cu privire la varianta de lucru a împuternicirii dvs. vă aparține.

Nouă ne este la fel de ușor să lucrăm oricare dintre proceduri, iar pentru dvs. sunt la fel de sigure, însă ținând cont de costuri, varianta recomandată de noi este prima variantă.

Important este să nu plecați la drum fără o împuternicire tradusă, ca să nu riscați probleme la vama turcă.

SC .............. SRL
C.I.F.:.........................
Nr.reg.com.:................................
Adresa:.................................
Judet:..............................
Tel/Fax:.......................
email:...........................

Nr. ..... /.................

                                                          IMPUTERNICIRE

Subscrisa, .......................... SRL, cu sediul social în .......................... ,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ......................, CUI:..................., reprezentată
prin Dl .................................... , în calitate de administrator, împuterniceşte prin prezenta
pe Dl. ......................... domiciliat în ................................... , posesor al Paşaportului
cu nr. ..................... , CNP ....................... , să conducă autoturismul proprietatea societăţii
mai sus menţionate, marca/tipul ........................ , serie şasiu:...................., număr de înmatriculare
...................., în afara graniţelor României, în Uniunea Europeană şi Turcia, în perioada ........... – ....

Administrator,
.............................................

DOWNLOAD WORD

                                                 D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul …...........................…. , domiciliat în …………………….. , declar prin prezenta
că sunt de acord ca d-nul/d-na ……...........................……. , cetăţean român, domiciliat în
…………............….. , posesor al pasaportului ........................... , CNP ……………...................
, să conducă pe drumurile publice din ţară şi străinătate, inclusiv pe teritoriul Turciei, in perioada ........ - .......

Dau prezenta declaraţie spre a servi oriunde va fi necesar.

Redactat astăzi .....(data).......................

DECLARANT,

DOWNLOAD WORD