Supralegalizarea reprezintă forma de garantare a autenticității semnăturilor și a ștampilelor de pe un act. Supralegalizarea se folosește pe documentele utilizate în țările nesemnatare ale Convenției de la Haga și se efectuează la Camera Notarilor Publici, la MAE și la Ambasade, prevenindu-se astfel falsificarea documentelor întocmite de autoritățile unui stat și care produc efecte juridice pe teritoriul altui stat.

Pentru ca un act oficial sau o traducere a unui act oficial supralegalizată la Ministerul Afacerilor Externe, să poată produce efecte juridice în străinătate (în state nesemnatare ale Convenției de la Haga), trebuie supralegalizat/ă de către Ambasada statului de destinație din România.

Actele oficiale originale, eliberate în România, care urmează să producă efecte juridice în state nesemnatare ale Convenției de la Haga, pot fi supralegalizate la Ambasada statului de destinație, în situația în care clientul solicită acest lucru, numai după realizarea procedurii de supralegalizare la Ministerul Afacerilor Externe.

Pentru a fi acceptate spre supralegalizare la Ambasadă, toate actele notariale, precum și traducerile legalizate, vor fi vizate, inițial, în conformitate cu Legea 202 / 26 Noiembrie 2010, de către Camera Notarilor Publici București, respectiv, Camerele Notarilor Publici din județele în care au fost legalizate, precum și la Ministerul Afacerilor de Externe din România.