Supralegalizarea reprezintă forma de garantare a autenticității semnăturilor și a ștampilelor de pe un act. Supralegalizarea se folosește pe documentele utilizate în țările nesemnatare ale Convenției de la Haga și se efectuează la Camera Notarilor Publici, la MAE și la Ambasade, prevenindu-se astfel falsificarea documentelor întocmite de autoritățile unui stat și care produc efecte juridice pe teritoriul altui stat.

 

Supralegalizarea unor acte de catre Ministerul Justitie are ca temei legal Art.162 alin.4 din Legea nr.105 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat si Art.57 alin. (1) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995.

Ministerul Justitiei poate supralegaliza urmatoare acte oficiale romane:


– hotarari judecatoresti (in original) emise de instantele judecatoresti romane (hotararile judecatoresti trebuie sa fie legalizate de instanta care le-a pronuntat, cu numele in clar, de catre grefierul care legalizeaza hotararea sau de catre presedintele instantei);
– acte notariale: de exemplu: declaratii notariale, copii legalizate de pe inscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte;
– actele originale care emana de la un executor judecatoresc;
– actele originale emise de Registrul Comertului, semnate clar si emise cu antetul Ministerului Justitiei.