În vederea recunoaşterii internaţionale a actelor de studii, acestea trebuie Apostilate sau vizate prin Ministerul Afacerilor Externe (în funcţie de ţara în care sunt folosite), apoi traduse, legalizate şi supralegalizate de către autorităţile competente.

Apostila conform Convenţiei de la Haga se aplică în România de către Instituţia Prefectului (în cazul actelor de studii), iar agenţia noastră vă poate ajuta prin intermedierea acestui serviciu, pentru acte de studii emise în orice judeţ al ţării. Se vor apostila doar actele care urmează a fi folosite în statele semnatare ale Convenţiei de la Haga .

Vizarea prin intermediul Ministerului de Externe este necesară atunci când folosiţi actele respective de studii în state care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga.

Pentru ca actele de studii să poată fi apostilate / supralegalizate pe original, acestea trebuie vizate în prealabil după cum urmează:

Actele de studii preuniversitare (Certificat de absolvire a 8 clase, diploma BAC, diploma studii postliceale si foi matricole aferente etc.) se vizează de către INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN, în judeţul în care au fost eliberate actele.

Actele de studii din învăţământul superior (Diploma Licenţă, Diploma Master, Diploma Doctorat sau adeverinţele nominale de înlocuire a diplomelor, foi matricole, suplimente la diplome, programa analitică, adeverinţe etc.) se vizează de către C.N.R.E.D. (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) din cadrul Ministerului Educaţiei.

 

În scopul vizării actelor de studii la Inspectoratul Scolar Judetean sau la CNRED, este necesară obţinerea în prealabil a unei Adeverinţe de autenticitate din partea instituţiei şcolare care a eliberat actul.

Biroul nostru vă oferă servicii de reprezentare la instituţii şcolare din orice localitate a ţării, la Inspectorate Scolare Judeţene sau la CNRED, pentru obţinerea Adeverinţelor de Autenticitate şi pentru vizarea actelor de studii.

Vă puteţi baza pe serviciile noastre chiar şi în regim de urgenţă, oferindu-vă pachete complete pentru actele de studii:

  • obţinere Adeverinţe de Autenticitate
  • vizare a originalului la inspectorat sau CNRED
  • apostilare a originalului la Prefectură sau supralegalizare prin Ministerul Afacerilor Externe
  • traducere autorizată
  • legalizare notarială a semnăturii traducătorului
  • supralegalizare a traducerii prin apostilare la Camera Notarilor Publici sau prin Ministerul Afacerilor Externe
  • supralegalizare a traducerii prin secţii consulare.